Om du har avlagt en examen inom juridik i andra cykeln kan du ansöka om beslut om jämställande av examen med en juris magisterexamen.

Eftersom rättsnotarieexamen inte har fastställts som ett behörighetsvillkor för någon tjänst eller uppgift i lagstiftningen, fattar Utbildningsstyrelsen med stöd av gällande lagstiftning inte beslut om jämställande av en utländsk examen med en rättsnotarieexamen.
Studerande i ett bibliotek

Förutsättningar för jämställande

För att examen ska kunna jämställas med en juris magisterexamen ska de högskolestudier som lett till examen i fråga om deras nivå och innehåll svara mot den utbildningshelhet som rättsnotarieexamen och juris magisterexamen består av. 

Tilläggskrav

Besluten kan fordra kompletterande juridiska studier som avläggs vid ett finländskt universitet.

Kompletterande studier fordras vanligen inom dessa områden eller inom en del av dem: obligationsrätt, sakrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt, straffrätt, processrätt, statsförfattningsrätt och förvaltningsrätt.

Behovet för kompletterande studier utvärderas i samband med handläggning av ansökan. I utvärderingen tas i beaktande helheten av juridiska högskolestudier som du har avlagt utomlands och eventuella juridiska studier som du har avlagt i Finland. 

Det högsta antalet studiepoäng för de kompletterande studierna är 100 studiepoäng. Studierna genomförs oftast på finska eller svenska.

Om du får ett beslut som fordrar kompletterande studier, kontakta en juridisk fakultet vid ett finländskt universitet för att genomföra dem. Efter att du har genomfört kompletterande studier, ansök av Utbildningsstyrelsen om ett slutligt beslut om jämställande.