Hoppa till huvudinnehåll

Livslång handledning


Information och stöd för undervisnings- och handledningspersonal

Elever och studerande som behöver handledning har allt mer varierande behov och handledningstjänster tillhandahålls av fler olika sektorer.

På den här sidan samlas information som är avsedd för alla som arbetar med handledning inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Verksamheten styrs av regeringens strategi för livslång handledning för 2020-2023.

Handledning på olika utbildningsstadier

Elevhandledning i den grundläggande utbildningen

Elevhandledning i den grundläggande utbildningen

Elevhandledningen har en viktig betydelse ur såväl elevernas som skolans och samhällets perspektiv. Handledningsverksamheten ska bilda en sammanhängande helhet som fortgår under hela den grundläggande utbildningen och vidare under studierna efter den grundläggande utbildningen.

Studiehandledning i gymnasiet

Studiehandledning i gymnasiet

Studiehandledningens uppdrag är att stöda den studerande i gymnasiestudierna och säkerställa att den studerande har tillräckliga färdigheter och kunskaper som behövs för fortsatta studier och arbetslivet.

Studiehandledning i yrkesutbildningen

Studiehandledning i yrkesutbildningen

Varje studerande inom yrkesutbildningen har rätt att få det stöd och den handledning hen behöver för sina studier.

Tjänster inom informations-, rådgivnings- och handledningsarbete

Tjänster inom informations-, rådgivnings- och handledningsarbete

Tjänster inom informations-, rådgivnings- och handledningsarbete

Flera aktörer i Finland erbjuder tjänster inom informations-, rådgivnings- och handledningsarbete. Vid sidan av de offentliga tjänsterna erbjuds handledningstjänster även av tredje sektorn och privata aktörer. Bekanta dig också med de internationella nätverk och organisationer som arbetar med handledning.

Internationalism inom handledning

Internationalism inom handledning

Euroguidance erbjuder utbildning som stöd för internationellt och mångkulturellt handledningsarbete, producerar material och verktyg för handledningsarbetet samt informerar om aktuella frågor inom handledning i Finland och världen.

Information om erkännande av utländska examina

Information om erkännande av utländska examina

På den här sidan hittar de som arbetar med handledning inom utbildningen informationskällor och material om erkännande av examina och om utländska utbildningssystem.