Prognostiseringsforum för kunnande är undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens gemensamma sakkunnigorgan inom prognostisering.
Osaamisen ennakointifoorumin logo

Prognostiseringsforum för kunnande består av nio prognostiseringsgrupper som representerar olika branscher samt en styrgrupp. Prognostiseringsgrupper kan om de vill samla sakkunnignätverk för att stödja gruppernas prognostiseringsarbete.

Prognostiseringsforum för kunnande har grundats enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut (på finska). I beslutet anges bland annat prognostiseringsgruppernas närmare kunskaps- och verksamhetsområden. PFK:s verksamhetsperiod är 1.1.2017–31.12.2020.