Utbildningsstyrelsen producerar prognostiseringsdata tillsammans med Prognostiseringsforumet samt i separata projekt.