Ett yrke är reglerat om det enligt lag kräver en viss utbildning, examen eller rätt att utöva yrket. En person som avlagt examen i utlandet behöver ett beslut av behörig myndighet för att få behörighet för dessa yrken i Finland.

Nedan kan du läsa vilka yrken som är reglerade i Finland. Ytterligare information om yrkena och anvisningar för ansökan om beslut får man via länkarna i förteckningen eller från den behöriga myndigheten.
Kuvituskuva: Farmaseutti hakee lääkkeitä