Nätverket som koordinerar enkätinsamlingar (Tiedon hyödyntäminen -verkosto) har utarbetat gemensamma spelregler i syfte att all information finns på samma webbplats och i så hög grad som möjligt utnyttjas av och tjänar olika användargrupper.

Spelregler för att dela och använda information

  • Vi samlar in samma information endast en gång. Vi förbinder oss till att kartlägga samarbetsmöjligheterna inom nätverket innan en uppgiftsinsamling inleds.
  • Vi förbinder oss till att upprätthålla aktuell information om uppgiftsinsamlingarna på nätverkets webbsida, såväl i planeringsskedet som då uppgiftsinsamlingen pågår samt under hela den tid då materialet är aktuellt.
  • I uppgiftsinsamlingarna och materialen används vedertagna identifieringskoder såsom fo-nummer, kommunkoder, läroanstaltskoder.
  • Den som förvaltar/genomför uppgiftsinsamlingen/materialet ansvarar för datasäkerheten till de delar som berör det egna materialet.
  • Den som förvaltar/genomför uppgiftsinsamlingen/materialet ansvarar för kvalitetsbeskrivningarna (till exempel gällande begränsningar i uppgifterna och uppgifternas användbarhet)
  • Vi dokumenterar processerna som berör tillstånd om att lämna ut uppgifter.
  • Vi ser till att informationsgången fungerar inom den egna organisationen och inom närverket.
  • Varje organisation har utsett en egen kontaktperson.
  • Vi informerar om tjänsten.

Om du vill ge respons och/eller anmäla dig till nätverket, vänligen var i kontakt på adressen info (at) tiedonkeruut.fi. Vi hoppas att rikstäckande aktörer kommer att ansluta sig till nätverket.