Utbildningsstyrelsen samlar in kostnads- och prestationsdata för statsandelssystemet, kostnadsuppföljning och utvärdering av utbildningen. I samband med registreringsdagen den 20 september samlas information om elevantal och prestationer och i april om driftskostnader. På insamlingssidorna ges anvisningar om insändandet av uppgifterna samt andra anvisningar i anslutning till statsandelssystemet.