Understödets syfte är undervisning i svenska eller finska som andraspråk och litteratur för elever med ett främmande modersmål eller att stödja annan undervisning för dem samt undervisning i det egna modersmålet.