Flera aktörer i Finland erbjuder tjänster inom informations-, rådgivnings- och handledningsarbete. Vid sidan av de offentliga tjänsterna erbjuds handledningstjänster även av tredje sektorn och privata aktörer. Det finns även flera organisationer, nätverk och andra aktörer som arbetar internationellt med handledning.