Utbildningsstyrelsen ger sakkunnigutlåtanden om finländska examina för internationella sammanhang. Utlåtanden ges om slutförda examina på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Utlåtandena är avgiftsbelagda.

Utlåtandet kan till exempel gälla:

  • den sökandens högskolebehörighet eller behörighet för fortsatta studier i Finland
  • examens och/eller läroanstaltens officiella karaktär och status i det finländska utbildningssystemet
  • de yrkesinriktade färdigheter och/eller yrkesinriktade rättigheter examen i fråga ger

Utlåtanden ges på finska, svenska eller engelska.