Om du har avlagt en yrkesinriktad examen i utlandet kan du ansöka om Utbildningsstyrelsens utlåtande om examen.

Kuvituskuva, opiskelija ruuvaamassa autoon ruuvia