Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor


Sidan vanliga frågor baserar sig på frågor som ställts till Utbildningsstyrelsen och svaren på dem.

Visa alla frågor och svar

Senaste frågor och svar

KA120 Ska vi beakta coronasituationen när vi fastställer den årliga mobiliteten för ackrediteringsansökningar?

Keywords Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Utgångspunkten för fastställandet av mobilitet är läroanstaltens/konsortiets verksamhet under normala omständigheter utan inverkan av coronaviruset. Ur den långsiktiga planeringens perspektiv är det viktigt att fundera och i ansökan motivera om man tänker hålla mobilitetsmängderna på samma nivå eller öka dem under årens lopp. 

KA120 Kan en organisation ansöka om ackreditering av ett konsortium genom det lätta förfarandet om den har Erasmusstadgan för yrkesutbildning? Eller tvärtom?

Keywords Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Nej. En ändring av en enskild ackreditering till ett konsortium eller tvärtom anses vara en betydande ändring av internationaliseringsstrategin, så sökanden måste lämna in en fullständig ansökan enligt standardförfarandet. 

KA120 Kommer innehavarna av Erasmusstadgan för yrkesutbildning att ha tillgång till ett lätt förfarande även under nästa ansökningsomgång för ackreditering 2021?

Keywords Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Nej, under ansökningsomgången för ackreditering 2021 kommer man inte längre att ordna ett lätt förfarande för innehavarna av Erasmusstadgan. Det lönar sig alltså för innehavare av Erasmusstadgan för yrkesutbildning att ansöka om ackreditering för den nya programperioden nu.  

KA120 Vilka bilagor kan eller bör bifogas till ansökan?

Keywords Ackreditering Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Ansökans centrala informationsinnehåll ska anges på ansökningsblanketten. Utrymmet på ansökningsblanketten är begränsat, så de sökande måste välja de allra viktigaste uppgifterna och presentera dem effektivt. De sökande kan bifoga bilagor till sin ansökan; dessa bilagor ska dock följa anvisningarna på ansökningsblanketten. I synnerhet för att behandla alla sökande lika kan bilagorna inte användas för längre svar på samma frågor som på ansökningsblanketten. Om bedömarna drar slutsatsen att detta är huvudsyftet med bilagan kommer bilagan i fråga inte att beaktas. 

Om organisationen/konsortiet har en internationaliseringsstrategi lönar det sig att bifoga den till ansökan men sammanfatta de viktigaste delarna av dess innehåll på själva ansökningsblanketten. I allmänhet är syftet med de strategiska dokumenten att ge mer bakgrundsinformation om organisationens Erasmus-plan eller att berätta om organisationens initiativ utanför programmet. 

 En internationaliseringsstrategi för yrkesutbildning (särskilt Guide to internationalisation) är ett exempel på ett strategiskt dokument.