Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor


Sidan vanliga frågor baserar sig på frågor som ställts till Utbildningsstyrelsen och svaren på dem.

Visa alla frågor och svar

Senaste frågor och svar

Vad göra om skolan eller daghemmet kräver att man närvarar fysiskt vid möten eller utbildningar för personalen?

Nyckelord Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning

Man bör fortfarande undvika att personalen samlas tillsammans och i första hand utnyttja digitala förbindelser. För att förhindra smittspridningen rekommenderas det också att personalen i regel inte flyttar sig från en enhet till en annan.

Ansvaret för att se till arbetssäkerheten för lärarna och den övriga personalen i skolorna och inom småbarnspedagogiken ligger på anordnaren av utbildning eller småbarnspedagogik, det vill säga arbetsgivaren. Arbetstagaren kan vid behov vara i kontakt med den egna arbetsskyddsfullmäktige och med företagshälsovården.

Vad göra om skolan eller daghemmet inte följer de givna rekommendationerna?

Nyckelord Coronaviruset Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning

Det är skäl för aktörerna att i sin verksamhet tillämpa de nationella anvisningarna och rekommendationerna, oberoende av att de inte är juridiskt förpliktande. Anvisningarna och rekommendationerna uppdateras enligt epidemiläget och för att minska smittspridningen är det motiverat och rekommendabelt att iaktta dem.

Det lönar sig alltid att diskutera direkt med det egna barnets skola eller daghem och sträva efter att finna en lösning som passar bäst för just den stituation som saker gäller.

Vid behov kan man vara i kontakt med utbildningsanordnaren eller anordnaren av småbarnspedagogik, såsom kommunens undervisnings- och bildningsväsende.

Kan utbildningsanordnaren eller skolan själv bestämma om att övergå till distansundervisning?

Nyckelord Coronaviruset Förskoleundervisning Grundläggande utbildning

Enligt lagen om grundläggande utbildning har kommunen skyldighet att ordna grundläggande utbildning och förskoleundervisning. Enligt lagen sker förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som närundervisning. Den temporära ändringen av lagen om grundläggande utbildning (20a §) gör det möjligt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang med vissa förutsättningar och gällande en begränsad grupp elever.

Utbildningsanordnaren kan ta beslutet att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang endast i situationer då det är nödvändigt, och om undervisningen inte kan ordnas på ett tryggt sätt enligt anvisningarna från myndigheten med ansvar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar eller när undervisningslokaliteterna måste stängas helt eller delvis enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Det är utbildningsanordnaren som tar beslutet att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. När utbildningsanordnaren är en kommun fattas beslutet att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang av den kommunala institution som definieras i de administrativa förordningarna i 90 § i kommunallagen. När utbildningsanordnaren är staten, en registrerad sammanslutning eller stiftelse fattas beslutet av den institution som definieras i stadgarna i 4 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata.

Beslutet om att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang kan fattas högst en månad åt gången. Utbildningsanordnaren kan förlänga beslutet om det fortfarande är nödvändigt att fortsätta besluten enligt de förutsättningar som anges i lagen om smittsamma sjukdomar.

Hur kan den studerande kontrollera bedömningen av en examensdel och begära om ändring av ett bedömningsbeslut?

Nyckelord Bedömning och betyg Bedömning av kunnande Arbetslivskommissioner Yrkesutbildning

Den studerande har rätt att få information om hur kunnandet har bedömts och hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hens prestation. De här uppgifterna ska den studerande få för varje avlagd examensdel i samband med bedömningsbeslutet.

Om den studerande anser att bedömarna har tillämpat bedömningsgrunderna på ett felaktigt sätt kan hen begära om kontroll av bedömningen. En skriftlig begäran ska lämnas in till bedömarna inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har fått resultaten från bedömningen och information om hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hens prestation. Den studerande får ett beslut om kontroll av bedömningen.

Om den studerande anser att beslutet inte är korrekt kan hen begära om rättelse hos arbetslivskommissionen. Begäran om rättelse ska göras inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har fått beslutet om kontroll av bedömningen. Begäran om rättelse ska sändas till arbetslivskommissionernas gemensamma e-postadress: tyoelamatoimikunnat(at)oph.fi.