Det har gjorts flera versioner av de allmänna anvisningarna. Varje understöd är bundet till den version av de allmänna anvisningarna som har bifogats till understödsmottagarens beslut om understöd. Från det ursprungliga beslutet om statsunderstöd kan du kontrollera vilken version av de allmänna anvisningarna som styr användningen av de statsunderstöd som du förvaltar. På den här sidan publiceras den senaste versionen av de allmänna anvisningarna (OPH-2727-2022, publicerade 15.5.2023) och de kan avvika från de allmänna anvisningarna för redan beviljade understöd.