Uppdaterad 26.3.2021 kl. 14.30 (tillägg om den tredje automatiska förlängningen av användningstiden för statsunderstöd, användningstiden förlängs med sex (6) månader för 14 statsunderstöd.

På den här sidan har vi samlat anvisningar för sökande och mottagare av statsunderstöd inom småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning och yrkesutbildning för situationer där coronavirusepidemin (COVID-19) medför förändringar i Utbildningsstyrelsens ansökningsomgångar samt i projektens planerade evenemang, resor och kostnader.

Anvisningarna på denna sida berör sökande och användare av statsunderstöd inom småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning (inkl. fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning) och yrkesutbildning. Om du har frågor som berör internationaliseringsfinansiering (t.ex. Erasmus+, Kreativa Europa, Europeiska solidaritetskåren) hittar du separata anvisningar för dessa understöd bakom länkarna nedan: