Du kan börja planera ett europeiskt samarbete inom allmänbildande utbildning med att delta i ett förberedande besök där du träffar era kommande samarbetspartner. Du kan ansöka om understöd för besöket.