Du kan börja planeringen av ett europeiskt partnerskapsprojekt (KA2) inom allmänbildande utbildning med att delta i ett förberedande besök där du träffar era kommande samarbetspartner. Du kan ansöka om stipendium för besöket.