Vid behov kan du få mer information om statsunderstöden med hjälp av följande anvisningar och kontaktuppgifter.

Allmänna frågor om ansökan och användning av statsunderstöd

Frågor om specifika ansökningar och statsunderstöd

  • Mer information om kommande, pågående och avslutande ansökningar ger de personer som nämns som kontaktpersoner i samband med ansökan.
  • Mer information i frågor om behandlade ansökningar ger den person som nämns som kontaktperson i beslutet om statsunderstöd.
  • Handledning och information under projektets gång ger den person som uppges som kontaktperson  i belsutet om statsunderstöd.