Med statsunderstöd för internationalisering stöder man utvecklingen av internationellt kunnande och globalt arbetslivssamarbete samt möjligheter för alla studerande att delta i internationell verksamhet. Understödens användningsändamål är kopplade till verkställandet av examens- och utbildningsgrunderna inom yrkesutbildningen och därtill hörande utvecklingsarbete. Användningsändamålen kan också stödja prioriteringar i regeringsprogrammen.


Kuvituskuvassa rakennustyömaalla siirretään elementtiä