Hoppa till huvudinnehåll

Undervisning på två språk


Målet för undervisningen på två språk är att eleverna uppnår goda och mångsidiga språkkunskaper såväl i skolans undervisningsspråk som i målspråket. På lång sikt är målet för undervisningen på två språk att lägga grund för livslångt språklärande och uppskattning för språklig och kulturell mångfald.

Undervisningen kan genomföras som omfattande undervisning på två språk, som kan indelas i tidigt fullständigt språkbad i de inhemska språken och annan omfattande undervisning på två språk. Den kan också ges som mindre omfattande undervisning på två språk, som här går under benämningen språkberikad undervisning.

Artiklar om undervisning på två språk

Småbarnspedagogikens syn på undervisning på två språk

Småbarnspedagogikens syn på undervisning på två språk

Barnets naturliga nyfikenhet för främmande språk och kulturer ger en utmärkt utgångspunkt för att lära sig ett språk. Språken utforskas på ett aktivt sätt med hjälp av lek, sång, ramsor, roller, motion och spel. Outi Verkama behandlar småbarnspedagogik på två språk i sin artikel.

Stödjande av två- och flerspråkighet i språkundervisningen

Stödjande av två- och flerspråkighet i språkundervisningen

Att lära sig språk handlar inte endast om att lära sig strukturer och ordförråd, utan framför allt om att möta och förstå kultur, tankesätt, seder och skillnader. I sin artikel framställer Eva-Lisa Hasan hur man genom den språkliga undervisningen kan stöda tvåspråkigheten och flerspråkighetens utveckling.

De tvåspråkiga lärarnas många knep

De tvåspråkiga lärarnas många knep

I Miika Katajamäkis artikel bekantar vi oss med hur hänsyn tas till nivåskillnaderna i elevernas utgångspunkt och språkinlärning i tvåspråkig undervisning med finska som undervisningsspråk och engelska som målspråk.

FIS-STEPS – lärdomar och kommande utmaningar i den tvspråkiga undervisningen

FIS-STEPS – lärdomar och kommande utmaningar i den tvspråkiga undervisningen

Miika Katajamäki öppnar i sin artikel FIS-STEPS-projektets (Finnish International Schools – Sharing Tools for Public Schools) lärdomar och kommande utmaningar i den tvåspråkiga undervisningen.

Undervisning på två språk

Undervisning på två språk

I undervisningen på två språk studeras olika läroämnens innehåll på ett annat språk än skolans undervisningsspråk.

Se även

Utveckling av språkundervisningen

Utveckling av språkundervisningen

Målet med spetsprojektet för tidigareläggning av språkundervisningen har varit att öka, utveckla och bredda språkinlärningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.