Syftet med det världsomfattande nätverket av Unesco-skolor är att främja växelverkan mellan kulturer, fred, en hållbar framtid och högklassig utbildning. Under senare år har i synnerhet fostran till världsmedborgarskap och en hållbar framtid samt klimatförändringen och miljöskyddet fått en viktig roll vid tryggandet och skyddet av kultur- och världsarvsobjekt.
Maailmankartta