Hoppa till huvudinnehåll

Uppgiftsinnehåll och analys

Vi tillhandahåller och producerar information om utbildningssektorn för våra kunder och intressegrupper samt till stöd för den offentliga debatten.

  Prognostisering

  Prognostisering

  Vilken slags kompetens och utbildning behövs i framtiden? Information om vårt arbete med att skapa prognoser för behov av kompetens, arbetskraft och utbildning samt resultat av prognostiseringen. Dessutom presenteras verksamheten inom Prognostiseringsforum för kunnande (PFK).

  Statistik

  Statistik

  Vi producerar statistik samt rapporter och analyser av statistik om utbildning och internationalisering. Statistiken kan fritt användas.

  Publikationer

  Publikationer

  Vi producerar olika publikationer, broschyrer och material till stöd för våra kunders verksamhet. Utbildningsstyrelsens publikationer är i regel avgiftsfria.

  Nationella informationsresurser och register

  Nationella informationsresurser och register

  Utbildningsstyrelsen upprätthåller nationella register och informationsresurser. På de här sidorna finns information om de mest centrala av dem.

  Utlämnande av uppgifter och begäranden om information

  Utlämnande av uppgifter och begäranden om information

  Vi lämnar ut uppgifter ur de nationella register som vi upprätthåller. Du kan begära handlingar eller delar av handlingar genom att lämna in en begäran om information till vår registratur.

  Lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen

  Lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen

  Lägesöversikten över den svenskspråkiga utbildningen i Finland baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik.

  Beskrivning av handlingars offentlighet


  Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är att det ska vara lättare att hitta information och vid behov göra en begäran om information ur uppgiftsinnehåll som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och ämbetsverkets fristående enheter: Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols), studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).

  Öppna PDF

  Kontaktuppgifter


  Om du har frågor kring statistik kan du kontakta oss på adressen palaute@vipunen.fi. Frågor om publikationer och läromedel kan du skicka som e-post till adressen julkaisut@oph.fi.