Utgångspunkter för tidig barndom och förskoleutbildning.

Skibenter: Silja Lamminmäki-Vartia, Katja Castillo ja Dani Lahtinen

Åskådningsfostran är en del av den allmänbildande pedagogiska verksamheten i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Åskådningsfostran stöder utvecklingen av barnens kulturella och åskådningsmässiga identitet och främjar en ömsesidig respekt och förståelse. Den är också en del av en språkligt och kulturellt medveten småbarnspedagogik och förskoleundervisning som tillhör alla barn.