Du kan anmäla dig till allmäna språkexamina via anmälningssystemet när anmälninstiden pågår.