När coronasituationen stabiliseras är målet att tillsammans skapa en smidig, välmående och trygg vardag. I den grundläggande konstundervisningen ges förutsättningar för elevernas positiva känsloupplevelser, inlärningsglädje och nyskapande verksamhet. Lärarnas pedagogiska lösningar främjar inlärningen och inspirerar till att utveckla den egna kompetensen. Uppmuntran till arbete, lärande och bedömning av kunnande inom olika konstområden inom den grundläggande konstundervisningen är allt viktigare för återhämtningen från coronasituationen.
 Musiker som spelar tillsammans.

Förutom återhämtningen från coronasituationen kan även Rysslands anfall mot Ukraina ha påverkat atmosfären vid läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen. Samtidiga och annorlunda exceptionella händelser påverkar verksamheten vid läroanstalterna inom den grundläggande konstundervisningen. 

Det är bra att fästa uppmärksamhet vid återhämtningen redan under kriserna. Under exceptionella tider är det viktigaste att trygga en så vanlig och god vardag som möjligt inom fostran och utbildning för barn och unga. Läroanstalterna fokuserar på att sörja för glädjen i lärandet och vardagen i samband med fritidssysselsättningarna samt på välfärden och orken hos läroanstaltens personal. Det är viktigt att läroanstaltsledningen och den övriga personalen kan koncentrera sig på undervisnings- och handledningsarbetet. Under den exceptionella tiden har man också kunnat lära sig nytt och hitta nya verksamhetssätt och styrkor som kan utnyttjas i framtiden. Likaså har det kunnat vara nödvändigt att ta i bruk verksamhetsmodeller som man bör avstå från när man återgår till normala förhållanden. 

Personalen vid läroanstalterna för grundläggande konstundervisning har gjort ett mycket viktigt och fint arbete för att trygga inlärningen, välfärden och läroanstaltens vardag. I gemenskapen på läroanstalten har man lyckats utveckla resiliensen och kriståligheten, som fortfarande behövs. Effekterna av coronaviruspandemin kan vara långvariga och de kan ännu synas med fördröjning under en lång tid. Effekterna av coronatiden är sammanflätade med effekterna av andra kriser och man kan inte nödvändigtvis längre entydigt identifiera vad konsekvenserna beror på.