Informations- och kommunikationsteknik tillhör skolvardagen. Guiden om rättigheter i användning av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan har sammaställts speciellt med tanke på den grundläggande utbildningen, men den kan också användas i gymnasiet och inom yrkesutbildningen om studerandenas ålder och behov av handledning beaktas. I guiden sätts i synnerhet fokus på rättsliga frågor. Här finns även länkar till stödmaterial för skolornas pedagoger samt för barn, ungdomar och deras föräldrar.