I anvisningarna beskrivs hur bestämmelserna om religions- och samvetsfrihet i Finlands grundlag (731/1999), lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och övrig lagstiftning ska beaktas i undervisningen i åskådningsämnen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt vid anordnande av eventuella religiösa evenemang och förrättningar och alternativ verksamhet till sådana.