De här anvisningarna gäller yrkesutbildningen och deltagandet i distansundervisning, uppföljningen av hur studierna framskrider och förebyggandet av frånvaro samt ingripande i eventuella problem. I den undantagssituation som råder på grund av coronaviruset är det särskilt viktigt att beakta välbefinnandet hos de studerande, lärarna, rektorerna och den övriga personalen.
Kädet, askartelupaperia ja sakset pöydällä

Texten har preciserats och uppdaterats till behövliga delar 28.5.2021. I texten finns bland annat nya länkar till externa webbsidor och texten har förtydligats till den del det behövts.