Utbildningsstyrelsen har utarbetat noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen i den grundläggande utbildningen; bedömningskriterierna i sin helhet publicerades 31.12.2020 och ska tas i bruk 1.8.2021. Syftet är att öka likvärdigheten i bedömningen samt vitsordens jämförbarhet. Det preciserade kapitlet 6 om bedömning av elevens lärande och kunnande i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 har tagits i bruk i skolorna från och med 1.8.2020. Läs mer!

Kynät kuvituksena Europassi-artikkeliin