Arbetslivskommissionerna säkrar för sin del kvaliteten på yrkesutbildningen och arbetslivsorienteringen. Utbildningsstyrelsen har utnämnt 39 arbetslivskommissioner för en treårig mandatperiod (1.1.2018–31.12.2020).