Arbetslivskommissionerna säkrar för sin del kvaliteten på yrkesutbildningen och arbetslivsorienteringen. Utbildningsstyrelsen har utnämnt 37 arbetslivskommissioner för en treårig mandatperiod (1.1.2021–31.12.2023).