Arbetslivets åsikter är speciellt viktiga vid uppföljning och utveckling av yrkesutbildningens kvalitet. Med arbetslivsresponsen får man information om arbetsplatsernas erfarenheter av att ordna läroavtalsutbildning och utbildningsavtal i samarbete med utbildningsanordnare. Fokus ligger på utbildningsanordnarnas verksamhet, inte på den studerande.
Säljaren håller i en tablet. Med sin andra hand prissätter han produkterna genom att skanna dem.

Människa som scannar priser på varor i en butik