Ett läsår har 190 arbetsdagar. Av dessa bortfaller självständighetsdagen, trettondagen och första maj om de infaller på en vardag.

Läsåret inleds officiellt 1.8 och elevernas arbete inleds kring medlet av augusti. Utbildningsanordnaren beslutar om vilken dag undervisningen inleds. Enligt lagstiftningen ska läsåret i alla skolor avslutas den sista vardagen under vecka 22, men i övrigt får utbildningsanordnaren självständigt besluta om skolornas arbetstider och ledighet.

Minimiantalet undervisningstimmar per vecka

I lagstiftningen fastslås minimiantalet timmar som eleverna har rätt att få undervisning per vecka. Minimiantalet timmar är:

  • 20 timmar per vecka i årskurs 1 och 2
  • 22 timmar per vecka i årskurs 3
  • 24 timmer per vecka i årskurs 4
  • 25 timmar per vecka i årskurs 5 och 6
  • 29 timmar per vecka i årskurs 7 och 8
  • 30 timmar per vecka i årskurs 9.

Skoldagens maximilängd

I fråga om skoldagens längd fastställs att en dag i årskurs 1 och 2 får omfatta högst fem lektioner och i övriga årskurser högst sju lektioner. Varje lektion ska innehålla minst 45 minuter undervisning. Det betyder inte att undervisningen alltid måste ske i perioder på 45 minuter, utan det är också möjligt att med längre perioder. Arbetstiden anpassas så att det är ändamålsenligt och meningsfullt både ur lärandets och ur arbetets synvinkel. 

En del av skolans arbetstid får användas för arbetslivsorientering, avslutningsfester för läsåret eller övriga gemensamma evenemang. Skoldagen inleds med en kort morgonsamling.