I anvisningarna beskrivs hur bestämmelserna om religions- och samvetsfrihet i Finlands grundlag, lagen om småbarnspedagogik och övrig lagstiftning ska beaktas inom åskådningsfostran och när eventuella religiösa evenemang och förrättningar och alternativ verksamhet till dem ordnas inom den småbarnspedagogiska verksamheten.

Lag om småbarnspedagogik (540/2018)

Finlands grundlag (731/1999)