En studerande kan som en del av utbildningen som handleder för examensutbildning (Hux) höja vitsord från den grundläggande utbildningen. Det kan vara motiverat att höja vitsord till exempel för att kunna söka till en utbildning på andra stadiet. Ofta är det tillräckligt för den studerande att stärka de grundläggande färdigheterna. 

Vitsord från den grundläggande utbildningen höjs genom en så kallad särskild examen. En särskild examen kan ordnas av den som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning. En elev som deltar i särskild examen ska visa att hens kunskaper och färdigheter motsvarar kunskaper och färdigheter i de olika läroämnena enligt den grundläggande utbildningens allmänna lärokurs.