I undervisningen i litteratur i gymnasiet har det längre funnits en betoning på tolkande och analytiskt läsande medan skrivandet har fokuserat på faktabaserat skrivande. Utöver dessa färdigheter behöver man också färdigheter att läsa och skriva på sätt som väcker känslor och egna tankar och som stödjer en djupare förståelse och tolkning av en text.