Sparande och investeringar behandlas på ett naturligt sätt i undervisningen i huslig ekonomi och samhällslära. Många av uppgifterna på den här sidan är avsedda särskilt för lektionerna i dessa ämnen, men även lärare i andra ämnen kan ha nytta av materialet.
Smarttelefon.

Sparande och investeringar berör såväl elever i grundskolans lägre årskurser som studerande på andra stadiet, då sådana ekonomiska färdigheter är en del av exempelvis mångsidig kompetens. Redan för elever i grundskolans högre årskurser är det bra att kunna motivera betydelsen av sparande, investeringar och konsumtion såväl i det egna livet som i samhällsekonomin. För att kunna göra detta tar hen sina första steg i sparandets värld redan i de lägre årskurserna. Förståelse för sparande och investeringar gör det möjligt att förbereda sig för oväntade förändringar i livet samt skapar säkerhet och trygghet för framtiden.

Sparande och investeringar behandlas på ett naturligt sätt i undervisningen i huslig ekonomi och samhällslära. I synnerhet i undervisningen på andra stadiet tar man upp ämnet även i matematiken. Man utvecklar sin förmåga att förstå först den egna penninganvändningen och sedan ekonomisk budgetering, och därigenom investeringar. 

Var och en bör ha möjlighet att spara. Vem som helst kan bli investerare. Med hjälp av materialet på sidan kan du som lärare uppmuntra denna attityd.