Att få fram den egna rösten i skrivprocessen är en grundläggande skrivfärdighet. Johanna Pentikäinen har utarbetat material som tar fasta på hur man steg för steg kan öva sig på att uttrycka den egna rösten i skrivprocessen.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ryhmätyötilanteessa