Att få finskt medborgarskap förutsätter minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket. Detta kan bäst visas genom att avlägga en allmän språkexamen som mäter kunskaperna i standardspråk på minst nivå tre (mellannivån). Migrationsverket tar emot ansökningar om medborgarskap.

Enligt Migrationsverkets riktlinje innebär i praktiken ”nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper” i allmänna språkexamina att två delprov avläggs på minst färdighetsnivån tre. För att kravet på muntliga och skriftliga kunskaper ska uppfyllas nöjaktigt, godkänns endast följande kombinationer av delprov:

  • tal och skrivning

ELLER

  • talförståelse och skrivning

ELLER

  • textförståelse och tal.

Observera att du endast får examensintyg om du deltagit i hela examen, dvs. i alla delprov. Examen avläggs under samma dag. Du kan emellertid visa godtagbara delprovskombinationer genom att slå samman flera examensintyg (examensintyg som getts efter 1.1.2012).

För att få medborgarskap ska du avlägga examen på mellannivån för finska eller svenska språket i allmän språkexamen (nivåerna 3–4). Se anmälningsinstruktioner i avsnittet Anmälan och examensavgifter.