För att ansöka om finskt medborgarskap behöver du ett intyg över skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska språket. Du kan bevisa tillräckliga språkkunskaper genom att avlägga en allmän språkexamen på minst nivå tre (mellannivån).

Migrationsverket tar emot ansökningar om medborgarskap. Enligt Migrationsverkets riktlinje kan du bevisa tillräckliga språkkunskaper genom att avlägga två av fyra delprov i almänna språkexamina på minst färdighetsnivån tre. Observera att endast följande kombinationer av delprov godkänns:

  • tal och skrivning

ELLER

  • talförståelse och skrivning

ELLER

  • textförståelse och tal.

Observera att du endast får ett examensintyg om du deltagit i hela examen, dvs. i alla delprov (tal, skrivning, talförståelse och textförståelse). Hela examen avläggs under samma dag.

Du kan emellertid visa godtagbara delprovskombinationer genom att slå samman flera examensintyg (examensintyg som utfärdats efter 1.1.2012).