Migrationsverket tar emot ansökningar om medborgarskap. För att ansöka om finskt medborgarskap behöver du ett intyg över skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska språket.  
 
Du kan bevisa dina språkkunskaper med olika slags intyg. YKI-intyget är ett av alternativen som Migrationsverket godtar. Du kan se alla alternativ på Migrationsverkets webbplats.