Examensnämnden för auktoriserade translatorer som verkar i samband med Utbildningsstyrelsen beviljar på ansökan personer rätt att verka som auktoriserad translator. Som auktoriserad translator kan godkännas en för tillförlitlighet känd person som har uppnått myndighetsåldern och inte har förklarats omyndig. Personen ska ha hemkommun i Finland eller vara stadigvarande bosatt i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ska ansöka om rätt att verka som auktoriserad translator.

Du kan ansöka om rätt att verka som auktoriserad translator på följande tre sätt:
1.    när du avlagt examen för auktoriserad translator
2.    när din högskoleexamen omfattar studier inom auktoriserad översättning
3.    när du är auktoriserad translator enligt tidigare lag (virallinen kääntäjä).

Observera att ansökningar behandlas av Examensnämnden för auktoriserade translatorer under nämndens möten. Datum för kommande möten hittar du under rubriken Examensnämnden. Din ansökan bör vara framme hos Utbildningsstyrelsen ca en vecka innan examensnämndens möte. Om din auktorisation håller på att gå ut, se rubriken Ansökan om att förnya rätt att verka som auktoriserad translator nedan.