För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i samarbete med barnet och vårdnadshavaren.

Syftet med barnets plan för småbarnspedagogik är att sätta upp gemensamma mål och gemensamt komma överens om hur barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande ska främjas på ett planmässigt sätt i småbarnspedagogiken. Den kan också vara ett verktyg i planeringen av stöd för barnets utveckling och lärande.

Om barnet deltar både i förskoleundervisning och småbarnspedagogisk verksamhet, kan målen och de omständigheter som ska beaktas i småbarnspedagogiken skrivas in i barnets plan för lärande i förskoleundervisningen. Om man inte gör upp en plan för barnets lärande i förskoleundervisningen, kan målen och behoven i förskoleundervisningen beaktas i barnets plan för småbarnspedagogik.