För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i samarbete med barnet och vårdnadshavaren.

Syftet med barnets plan för småbarnspedagogik är att sätta upp gemensamma mål och gemensamt komma överens om hur barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande ska främjas på ett systematiskt sätt i småbarnspedagogiken i enlighet med inkluderande principer. Till dessa inkluderande principer hör alla barns lika rättigheter, jämlikhet, likabehandling, icke-diskriminering, värdesättning av mångfald samt social delaktighet och gemenskap. I barnets plan ska även antecknas om barnet behöver stöd för sin utveckling, sitt lärande och sitt välbefinnande och hur stödet ska genomföras samt eventuella stödtjänster.

Om barnet deltar i förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik, kan målen för den pedagogiska verksamheten och andra frågor som ska beaktas i småbarnspedagogiken skrivas in i planen för barnets lärande i förskoleundervisningen. Om man inte gör upp en plan för barnets lärande i förskoleundervisningen, ska barnets plan för småbarnspedagogik utarbetas. I den kan målen i förskoleundervisningen beaktas och hur man i förskoleundervisningen stöder barnets lärande, växande och välbefinnande.