I Finland har varje barn rätt till förskoleundervisning före läroplikten börjar. På sidan hittar du också information om värdegrunden inom förskoleundervisningen.
Kuvituskuva, lapset rakentelevat palikoilla

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnen året innan läroplikten börjar delta i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. I regel är de barn som deltar i förskoleundervisningen sex år.

Om det för barnet har gjorts ett beslut om förlängd läroplikt på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, har barnet rätt till förskoleundervisning det år han eller hon fyller fem år. Barn som har förlängd läroplikt är skyldiga att delta i förskoleundervisning senast under det år läroplikten börjar, det vill säga som sex år gamla.

Om barnet enligt 27 § i lagen om grundläggande utbildning börjar förskoleundervisningen ett år senare har han eller hon också rätt till förskoleundervisning under det år läroplikten börjar, det vill säga som sjuåring.

Anordnaren av förskoleundervisning ska i god tid, oftast i början av året, informera om förskoleundervisningen som inleds i augusti. Vårdnadshavaren ska anmäla sitt barn till förskoleundervisning. Principen är att de barn som har anmälts till förskoleundervisningen ska regelbundet delta i undervisningen så att målen för förskoleundervisningen kan uppnås.

Om barnet inte deltar i den förskoleundervisning som kommunen eller anordnaren ordnar ska vårdnadshavaren se till att barnet deltar i annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Det saknas en noggrannare beskrivning av sådan annan verksamhet i bestämmelserna.