Barnets rättigheter är baserade på FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989, som ålägger avtalsstaterna skyldigheten att respektera och uppfylla barnets rättigheter även i all utbildning och fostran. På denna sida finns information om barnets rättigheter samt stöd för behandlingen av temat på lektionerna. På sidan hittas till exempel lektionshelheter, handböcker och spel.
Kuvituskuva, poika leikkimässä pallolla