De för alla elever gemensamma konst-och färdighetsämnena är musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. Den lokala timfördelningen och elevens eventuella egna val inverkar på i vilket skede eleven ska ges det vitsord i konst- och färdighetsämnen som ska antecknas i avgångsbetyget. Se anvisningarna som ska stödja lärarna i slutbedömningen.
Kuvituskuva, poika hymyilee