Gemensamma konst- och färdighetsämnen för alla elever är musik, bildkonst, slöjd, gymnastik och huslig ekonomi. Den lokala timfördelningen och elevernas eventuella egna val inverkar på när eleverna i avgångsbetyget ges ett vitsord i olika konst- och färdighetsämnen. Se anvisningarna som ska stödja lärarna i slutbedömningen.

Kuvituskuva, poika hymyilee