Bedömning ger information om den studerandes kunnande och nivån på kunnande samt utvecklar självbedömningen. I bedömningen säkerställer man att den studerandes kunnande motsvarar det kunnande som fastställs i examens- eller utbildningsgrunderna. Bedömningen görs per examensdel eller utbildningsdel samt för de gemensamma examensdelarna även per delområde.

I yrkesutbildningen är bedömning av kunnande arbetslivsorienterad samt kompetens- och kriteriebaserad. Den studerande förvärvar det kunnande som fattas i en utbildning och man följer med hur kunnandet utvecklas under utbildningen.Ett tidigare förvärvat kunnande, som är väsentligt i den examen som avläggs, identifieras och om det är möjligt kan det erkännas i början av utbildningen.I läroavtalsutbildning gör man upp den personliga utvecklingsplanen för kunnandet innan utbildningen börjar. 

Kunnande bedöms med en bedömningsskala som är

  • 1-5 i yrkesinriktade examensdelar i en yrkesinriktad grundexamen 
  • 1-5 i delområden av gemensamma examensdelar i en yrkesinriktad grundexamen och i de gemensamma examensdelarna "godkänd"
  • "godkänd" i examensdelar i yrkes- och specialyrkesexamina
  • "godkänd" eller en verbal beskrivning av kunnandet i handledande utbildningar.

Den studerande får undervisning och handledning samt skriftlig och muntlig respons på utvecklingen av kunnandet, oberoende av lärmiljö. Målet med undervisningen och handledningen är att den studerande behärskar kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnande enligt examens- eller utbildningsgrunderna. Ibland konstaterar bedömarna i bedömningen att den studerande inte har det kunnande som krävs och då är bedömningen av kunnande underkänt. Den studerande har rätt ta om påvisandet av kunnande och hen kan även höja ett godkänt vitsord.Den studerande kan skriftligt begära en kontroll av bedömningen inom 14 dagar.