Utgångspunkten är att bedömningen av den studerandes lärande ska genomföras i enlighet med normal lagstiftning och föreskrifterna om bedömningen av den studerandes lärande i grunderna för gymnasiets läroplan (2015 eller 2019) och på de lokala läroplanerna som utarbetats i enlighet med dem. Under övergångsperioden studerar man i gymnasiet enligt två läroplansgrunder. Begreppet kurs hänvisar till Grunderna för gymnasiets läroplan 2015 och begreppet studieavsnitt till Grunderna för gymnasiets läroplan 2019.

Opiskelijat istuvat luokassa pulpetin ääressä

Texten är granskad och uppdaterad 2.7.2021.