Bedömningen i bildkonst ska vara uppmuntrande, långsiktig och interaktiv. Bedömningen ska stödja den studerandes personliga förhållande till bildkonst och annan visuell kultur. Mångsidig bedömning under alla faser av lärprocessen fördjupar den studerandes förmåga att lära sig lära. Bedömningen i läroämnet bildkonst omfattar även självvärdering och kamratrespons.
Käsiä pöydällä