Utgångspunkten är att bedömningen av den studerandes lärande ska genomföras i enlighet med normal lagstiftning och föreskrifterna om bedömningen av den studerandes lärande i grunderna för gymnasiets läroplan (2015) och på de lokala läroplanerna som utarbetats i enlighet med dem.
Opiskelijat istuvat luokassa pulpetin ääressä

Texten är granskad och uppdaterad enligt behov den 3.12.2020.