Oron för likvärdigheten i bedömningen har diskuterats både bland professionella inom utbildningssektorn och bland vårdnadshavare. Noggrannare bedömningskriterier och kunskapskrav för slutbedömningen i alla läroämnen i den grundläggande utbildningen stärker likvärdigheten i bedömningen och jämförbarheten mellan vitsord.
Händer