Den studerande har rätt att hos arbetlivskommissionen begära rättelse av beslut om kontroll av bedömningen.

Den studerande har rätt att få sin bedömning kontrollerad om hen upplever att bedömarna av kunnandet har tillämpat bedömningsgrunderna felaktigt. Den studerande kan av bedömarna skriftligen begära en kontroll av bedömningen inom 14 dagar från den tidpunkt då hen har fått resultaten av bedömningen och informationen om hur bedömningsgrunderna tillämpats.