Den studerande har rätt att hos arbetlivskommissionen begära rättelse av beslut om kontroll av bedömningen.

Den studerande har rätt att få sin bedömning kontrollerad om hen upplever att bedömarna av kunnandet har tillämpat bedömningsgrunderna felaktigt. Den studerande kan av bedömarna skriftligen begära en kontroll av bedömningen inom 14 dagar från den tidpunkt då hen har fått resultaten av bedömningen och informationen om hur bedömningsgrunderna tillämpats.

Den studerande kan ännu efter kontrollen av bedömningen uppleva att tillämpningen av bedömningsgrunderna inte har gått rätt till vid bedömningen av kunnandet. Då har den studerande möjligheten att begära rättelse av arbetslivskommissionen. Begäran om rättelse ska göras inom 14 dagar från det att den studerande fått beslutet om kontroll av bedömningen. Den studerande ska begära rättelse hos den arbetslivskommission som ansvarar för den bransch där examen ingår. Arbetlivskommissionen för pedagogisk verksamhet och handledning behandlar i enlighet med sin särskilda uppgift även de begäranden om rättelse som gäller de gemensamma examensdelarna och deras delområden.