I grunderna för gymnasiets läroplan utnyttjas begrepp som används inom vetenskapens områden, för att beskriva undervisningens uppdrag och mål. På denna sida beskrivs centrala begrepp. Terminologin uppdateras vid behov.
Monilukutaitoinen osaa yhdistellä visuaalisen kulttuurin tulkinnassa eri tieteen- ja taiteenalojen näkökulmia ja menetelmiä.