Utbildningsstyrelsen utarbetar nya grunder för gymnasiets läroplan i enlighet med gymnasielagen och statsrådets förordning som godkändes 2018.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat ett utkast till grunderna i samarbete med sakkunniga inom gymnasieutbildningen, forskare och centrala intressegrupper. Åsikter om utkastetit togs emot 15.3–11.4.2019. 

Bekanta dig med utkasten till följande grunder:


Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning 2019
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 (finska)
Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2019 (finska)