Utbildningsstyrelsens anvisningar om ordnande av yrkesutbildning på arbetsplatser.
Kuvituskuva, opiskelija mittaa kangasta

Texten har setts över och uppdaterats till behövliga delar 23.6.2021.

Texten har uppdaterats 7.7.2021: Den temporära ändringen som gäller lagen om yrkesutbildning gäller till och med den 31 juli 2022.

Texten har uppdaterats 4.10.2021: Stödmaterialet har bearbetats för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet av 12.10.2021. Ny information har lagts till i avsnitten om användning av munskydd och rengöring av lokaler.

Det är viktigt att utbildningsanordnarna upprätthåller beredskap att under höstterminen 2021 helt och hållet övergå till distansundervisning, ifall det lokala epidemiläget kräver det. Det här stödmaterialet till utbildningsanordnarna innehåller information om beredskap för situationer där coronavirusepidemin fortfarande skulle kräva särskilda arrangemang. Samtidigt är det också skäl för utbildningsanordnarna och läroanstalterna att planera hur man kan återgå till den normala vardagen: hur de studerandes personliga utvecklingsplaner för kunnandet ska uppdateras och hur man stöder de studerandes lärande och välbefinnande samt stärker deras framtidstro efter de exceptionella förhållandena som coronaepidemin har orsakat.